Onderzoek uitvoering premieregelingen in 2022

Onderzoek uitvoering premieregelingen in 2022

28/9/2021

In de begroting van het Ministerie van Financiën is een onderzoek opgenomen naar de ontwikkelingen in de markt voor uitvoering van premieregelingen door premiepensioeninstellingen, zoals toegezegd in de aanbiedingsbrief van de Evaluatie Premiepensioeninstellingen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd en opgeleverd in 2022.

Bron: www.rijksoverheid.nl, 21 september 2021