Payrolling en pensioen: wees voorbereid op 2021!

Payrolling en pensioen: wees voorbereid op 2021!

7/7/20

Artikel door Ramon Verspeek en Gerrold Smolders

Nederland kent inmiddels duizenden Payrollwerkgevers en enkele honderdduizenden payrollwerknemers. Payrolling voorziet duidelijk in een behoefte van werkgevers aan flexibiliteit, beheersing van risico’s (ziekte) en ontzorging (processen/salarisadministratie). De regering heeft in de WAB bepalingen opgenomen om concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling te voorkomen, waaronder de pensioentoezegging.

Wanneer is er sprake van een ‘Payroll-overeenkomst’?

Payrollen is een bijzondere vorm van het ter beschikking stellen van personeel (uitzenden). Payrollwerknemers werken in de praktijk bij het bedrijf dat hen inleent (‘inlener’), maar het Payroll-bedrijf is de formele werkgever (werkgeverslasten, arbeidsovereenkomst, salaris, ziekterisico).

Er is sprake van een Payroll-overeenkomst (en geen uitzend-overeenkomst) als voldaan wordt aan 2 eisen:

1. De inlener zorgt zelf (eventueel via een derde, niet zijnde de Payrollwerkgever) voor de werving & selectie

2. De arbeidskracht wordt exclusief aan de inlener ter beschikking gesteld.

De inlener hoeft niets te doen aan salarisadministratie, inhouding sociale premies en hoeft dus ook geen pensioen te regelen voor de werknemer.

Hoe is het nu veelal geregeld met de pensioenregeling van payrollwerknemers?

Payrollwerkgevers vallen nu nog onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfonds StiPP als ze voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde ter beschikking stellen. Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling vallen, worden in de huidige situatie dus aangemeld in de pensioenregelingen van StiPP.

Wat verandert er per 1 januari 2021?

Payrollkrachten krijgen op grond van de WAB recht op een ‘adequate pensioenregeling’.

Hierbij zijn er 2 manieren voor een Payrollwerkgever om dit te realiseren:

1. Payrollkrachten gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken

2. De Payrollwerkgever treft een eigen, adequate pensioenregeling voor de payrollkrachten.

Als er gekozen wordt voor de 2e optie, een eigen adequate pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan een aantal eisen:

• er mag geen wachttijd of drempelperiode zijn voordat de opbouw van het pensioen begint;

• er moet zowel een voorziening voor een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen zijn;

• de collectieve werkgeverspremie bedraagt ten minste 14,6% (2020) van de pensioengrondslagsom van de payrollwerknemers die recht hebben op een pensioenregeling.

De pensioenregeling van StiPP (uitzendbranche) sluit niet aan op deze nieuwe wettelijke regeling. Daarom hebben sociale partners besloten dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 niet langer onder de verplichtstelling van StiPP vallen.

Grote gevolgen voor Payrollwerkgevers

Tegen welke knelpunten kunt u als Payrollwerkgever aanlopen?

• De meest zuivere vorm voor het bieden van een pensioenregeling is aansluiting bij de pensioenregeling van de inlener. In veel gevallen is het feitelijk en praktisch echter niet mogelijk om aan te sluiten bij de pensioenregeling van de inlener (bijvoorbeeld als werknemers in meerdere sectoren werkzaam zijn)

• Deelname aan StiPP (werkingssfeer) vervalt. Hoe regel je als werkgever tijdig een nieuwe pensioenregeling (en risicodekkingen) die voldoet aan de eisen van adequaatheid en die ook nog eens uitvoerbaar en begrijpelijk is?

• Veel BPF-en laten niet toe dat er een vrijwillige aansluiting komt van een Payrollwerkgever.

• De werkgeversbijdrage van de pensioenregeling bij de inlener kan lager zijn dan de minimale werkgeversbijdrage die de WAB vereist (14,6% in 2020).

• De aantrekkelijkheid van een Payroll-constructie staat mogelijk onder druk vanwege toenemende pensioenlasten (de kosten voor de pensioenregeling wordt opgebracht door de payrollonderneming, maar kunnen doorgerekend worden aan de inlener).

• Welke opties heeft u als Payrollwerkgever wel/niet? Denk bijvoorbeeld aan een juridische splitsing (meerdere vennootschappen) tussen sectoren.

• Kan een Payrollwerkgever een eigen regeling bepalen waarin de nieuwe eisen passen (en eventueel ook voor de eigen – staf – medewerkers) en wie kan deze uitvoeren?

• Ook op het gebied van WGA/WIA en gedifferentieerde premie gaan er zaken wijzigen die u financieel kunnen raken.

Zorg dat u bent voorbereid en tijdig voldoet aan deze wetgeving!

Als Payrollwerkgever – maar ook als inlener – is het zaak om tijdig voorbereid te zijn op de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2021. Deze datum komt snel dichterbij.

Aanbod: adviesgesprek payroll pensioen bij Montae & Partners – zonder kosten

Door onze expertise en uitgebreide kennis van de pensioenmarkt en van de bedrijfstakpensioenfondsen kunnen wij u uitstekend van dienst zijn, zodat u op 1 januari 2021 voldoet aan de nieuwe wetgeving. Wij bieden u aan om in een gesprek in kaart te brengen wat uw situatie is, welke keuzes het beste passen voor uw onderneming en welke vervolgstappen u kunt nemen. Dit gesprek is vrijblijvend; de kosten van dit gesprek nemen wij voor onze rekening.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze specialisten:

Ramon Verspeek  

ramon.verspeek@montaepartners.nl

06 - 137 60 299

Gerrold Smolders

gerrold.smolders@montaepartners.nl

06 - 212 91 734

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact