Pensioen in de Macro Economische Verkenning 2023

Pensioen in de Macro Economische Verkenning 2023

21/9/2022

In de verdiepende analyse bij de Macro Economische Verkenning 2023 wordt geconstateerd dat de dekkingsgraden in de eerste helft van 2022, ondanks de slechte resultaten op de beurs, behoorlijk zijn gestegen vanwege de stijgende marktrente. Gesterkt door de hoge dekkingsgraad heeft het merendeel van de pensioenfondsen gebruik gemaakt van de mogelijkheid per 1 juli 2022 om bij een beleidsdekkingsgraad van 105% te indexeren en hun indexatiebesluit van 2021 te herzien. Gemiddeld verhogen pensioenfondsen in de tweede helft van 2022 de uitkeringen met ongeveer 2,3% bovenop de toegekende indexatie van ultimo 2021. De verwachting is dat pensioenfondsen de ontstane ruimte voor indexatie in 2023 (deels) gaan benutten. Door de hoge inflatie zal echter toch sprake zijn van een achteruitgang in het reële pensioeninkomen van gepensioneerden. De verwachting is dat de pensioenpremiepercentages constant blijven, omdat er gezien de relatief hoge dekkingsgraden geen noodzaak is tot verhoging van de pensioenpremies.    

Bron: Rijksoverheid, 20 september 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.