Pensioen Pro: vijf tips tegen groenwassen

Pensioen Pro: vijf tips tegen groenwassen

6/10/20

Tijdens eerder onderzoek door Pensioen Pro onder 31 pensioenfondsen blijkt dat 58% van de fondsen van mening is dat verantwoord beleggen door vermogensbeheerders weinig voorstelt en dat sprake is van groenwassen. Pensioen Pro heeft vijf tips van experts voor pensioenfondsen op een rij gezet om groenwassen tegen te gaan:

Tip 1: Bepaal als pensioenfonds wat je verstaat onder groenwassen

Wanneer is sprake van ‘eenvoudige’ marketingoverdrijving en wanneer wordt door vermogensbeheerders bewust gelogen over ESG-beleid?

Tip 2: Zorg als pensioenfonds voor een duidelijk duurzaam beleggingsbeleid

Pensioenfondsen moeten zelf concrete doelen formuleren voor hun ESG-beleid en daar de fondsbeheerder op toetsen. Voorbeelden: percentage van vermindering CO2-uitstoot? Geldt duurzaamheid voor alle beleggingscategorieën of alleen voor aandelen?  

Tip 3: Graaf in het beleggingsproces van de asset-managers (of laat dit doen)

Van belang is dat het gehele beleggingsproces bij de vermogensbeheerder wordt geanalyseerd. Uiteindelijk moet de fondsbeheerder kunnen onderbouwen waarom een bepaald bedrijf wel of niet in de portefeuille zit. En wordt dit onderbouwd met ESG-data?

Tip 4: Onderneem actie bij groenwaspraktijken

Als het vermoeden bestaat van groenwassen, ga het gesprek aan met de asset-manager en vraag uitleg. En maak uiteindelijk een eigen afweging om wel of niet afscheid te nemen van een asset-manager.  

Tip 5: Wees óók kritisch op fiduciair managers

Wees niet alleen kritisch richting vermogensbeheerders, maar ook naar de eigen fiduciair manager.

Mogelijk zijn vanuit de EU regels op komst die duidelijkheid geven wanneer sprake is van ESG-beleggingen. Een dergelijke classificatie kan op termijn helpen om groenwassen tegen te gaan.

Bron: Pensioen Pro 30/09

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact