Pensioenakkoord: AFM: Meer risico vraagt om betere bescherming in nieuw pensioenstelsel

Pensioenakkoord: AFM: Meer risico vraagt om betere bescherming in nieuw pensioenstelsel

15/12/20

In een interview heeft toezichthouder Jos Heuvelman van AFM gesteld dat bij een verschuiving van risico’s in een pensioenfonds naar werknemers en gepensioneerden, realistische verwachtingen, betere begeleiding en sterke consumentenbescherming horen.

De toezichthouder wijst op de huidige Pensioenwet, waar nu eisen worden gesteld aan de hoogte van de dekkingsgraden van pensioenfondsen en aan de hoogte van de premies. Dit om zeker te zijn dat ze de toegezegde pensioenen echt kunnen betalen. Die regels, bewaakt door De Nederlandsche Bank, verdwijnen.

In plaats van een toezegging over de hoogte van de uitkering, wordt in het nieuwe stelsel de hoogte van de premie leidend. Gedragsaspecten worden dan veel belangrijker, volgens de AFM. Gedrag van de consument -  de deelnemer aan een pensioenfonds - maar ook van de fondsbestuurders en sociale partners, die de hoogte van de pensioenpremie afspreken. Volgens AFM geeft dat recht op een betere bescherming, dat in de wetsvoorstellen voor het nieuwe stelsel moet worden meegenomen. AFM ziet daarvoor zichzelf een belangrijke taak. Dat geldt des te meer omdat een deelnemer aan een pensioenfonds niet zomaar kan wisselen van uitvoerder.

De AFM hoopt dat de bescherming van werknemers en gepensioneerden straks redelijk overeenkomt met de zorgplicht die al geldt voor banken en verzekeraars.

De AFM pleit er daarom voor dat pensioenfondsen, net als banken en verzekeraars, moeten zorgen dat de nieuwe pensioenregelingen passen bij de deelnemer en diens risicoprofiel. .

De AFM wil bovendien dat pensioenfondsen deelnemers beter gaan begeleiden bij de keuzes die zij maken, zoals voor eerder stoppen met werken of het opnemen van een bedrag uit hun pensioenpot. Dat kan volgens AFM bijvoorbeeld door inzicht te geven in de gevolgen van keuzes en goede 'default opties', voorgeprogrammeerde standaardkeuzes, zegt toezichthouder Jos Heuvelman.

Daarnaast benadrukt AFM dat ervoor moet worden gezorgd dat de basis van het pensioenstelsel niet te ingewikkeld wordt en de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel begrijpelijk blijft. Heuvelman verwacht niet dat het nieuwe stelsel leidt tot een fixatie op rendementen van pensioenfondsen. Wel verwacht hij dat er meer belangstelling komt voor rendementen. Met het nieuwe stelsel komen het pensioenresultaat en berichten over macro-economische ontwikkelingen overeen. Volgens Heuvelman is dat precies de bedoeling van het nieuwe stelsel.

Bron: PensioenPro 11/12

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact