Pensioenakkoord: AFM waarschuwt voor te hoge verwachtingen

Pensioenakkoord: AFM waarschuwt voor te hoge verwachtingen

21/4/20

De heer Heuvelman, bestuurslid van de AFM, waarschuwt na afloop van de presentatie van het AFM-jaarverslag op 16 april jl. dat er in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel niet de indruk mag worden gewekt dat de hervorming leidt tot structureel hogere pensioenen. Dit doet hij naar aanleiding van uitingen van experts in de pers die verwachten dat de pensioenen in het nieuwe stelsel kunnen stijgen. Heuvelman wijst erop dat ook in het nieuwe stelsel de pensioenen sterk afhankelijk zijn van financiële gunstige markten. Het is daarom van belang niet de indruk te wekken dat alles plotseling veel beter zal gaan dankzij het pensioenakkoord.

Daarnaast waarschuwt hij ook voor te veel complexiteit in het nieuwe stelsel. Bij de uitwerking van het pensioenakkoord zitten er veel diverse partijen met een verscheidenheid van wensen aan tafel. Dit kan tot complexe compromissen leiden.

AFM heeft in de stuurgroep die het pensioenakkoord uitwerkt een adviesrol. Onderdeel van deze rol is erop letten of de uitwerking van het pensioenakkoord wel uitlegbaar en uitvoerbaar is. Heuvelman geeft aan dat er een balans gevonden dient te worden tussen transparantie en uitlegbaarheid enerzijds en technische perfectie en het ideale pensioenresultaat anderzijds.

Bron: PensioenPro / AFM

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact