Pensioenakkoord: beantwoording Kamervragen over variabele premie in nieuw stelsel

Pensioenakkoord: beantwoording Kamervragen over variabele premie in nieuw stelsel

13/10/20

Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid past een variabele premie nadrukkelijk in het nieuwe stelsel. Op Kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA) heeft de minister geantwoord dat sociale partners ook in het nieuwe stelsel de premie elk jaar mogen veranderen.

Uit een onderzoek van PGGM volgt dat een variabele premie in geval van individuele pensioenopbouw bij kan dragen aan het optimaal spreiden van inkomen en consumptie over het leven. In een reactie op dit onderzoek geeft de minister aan dat iedere vergroting van het risicodraagvlak, bijvoorbeeld door een flexibele premie, hieraan een positieve bijdrage levert en welvaartsverhogend is. Er is echter ook het risico dat premies bij financiële tegenvallers soms zeer hoog zouden moeten worden om de welvaartswinst vast te kunnen houden. Dit gaat weer ten koste van het koopkrachtbehoud en stabiele lasten van werkgevers.

Bij de invulling van het nieuwe contract is het uitgangspunt geweest dat decentrale sociale partners de verhouding tussen de premie en de afgesproken pensioendoelstelling periodiek bespreken, aldus de minister. Dat gebeurt naar verwachting minimaal 5-jaarlijks, maar de wetgever werpt geen belemmeringen op voor een andere frequentie, zoals bijv. een jaarlijkse beoordeling. Dit is aan decentrale centrale partners.

Een belangrijke doelstelling van het Pensioenakkoord is de mogelijkheid om stabiele premies af te spreken. Een stabiele pensioenpremie leidt tot meer stabiliteit in de werkgeverslasten, maar heeft ook voordelen in de uitvoering en de communicatie aan deelnemers. Dat neemt volgens minister Koolmees niet weg dat sociale partners het in bepaalde omstandigheden wenselijk vinden om de premie aan te passen. Bijvoorbeeld omdat een herijking van de parameters tot een hernieuwde overweging van de balans tussen premie en pensioendoelstelling leidt. Dit kan ook leiden tot een ongewijzigde premie en aanpassing van de pensioendoelstelling of wijziging van premie en doelstelling. Deze afweging is volledig aan decentrale sociale partners.

Bron: Rijksoverheid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact