Definitieve overeenstemming over uitwerking Pensioenakkoord

Definitieve overeenstemming over uitwerking Pensioenakkoord

7/7/20

Door de instemming van de FNV hebben het kabinet en sociale partners definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. SZW heeft dit gemeld in een persbericht.

SZW geeft aan dat hiermee een belangrijke mijlpaal is gerealiseerd om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. Dit nieuwe stelsel wordt transparanter, omdat werknemers en gepensioneerden duidelijker inzicht krijgen in het opgebouwde pensioen. Daarnaast geeft het een realistische verwachting en biedt meer perspectief op een koopkrachtig pensioen. Dekkingsgraden en rekenrente worden loslaten. Pensioenen kunnen daardoor eerder meebewegen met de stand van de economie dan nu het geval is. De goede elementen uit het huidige stelsel worden behouden, zoals solidariteit, collectief beleggen en de huidige verplichtstelling.

Schommelingen zullen zo goed mogelijk worden opgevangen en gedeeld. Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar mee. Pensioengerechtigden merken hier dus veel minder van dan jongere generaties die nog hun hele leven aan opbouw kunnen werken. Daarnaast kunnen mee- en tegenvallers in de tijd worden gespreid. Financieel slechte jaren worden zo gecompenseerd door goede jaren.

In het nieuwe pensioencontract moeten pensioenfondsen – naast de vermogens die voor de pensioenen worden aangehouden – een collectieve solidariteitsreserve aanhouden. Hiermee kunnen risico’s beter worden gedeeld en blijft het pensioen ook een leven lang gegarandeerd. De premie schommelt niet. Die blijft stabiel: een belangrijke zekerheid voor deelnemers, maar zeker ook voor werkgevers.

De nieuwe regels gaan gelden voor alle pensioenen. Om er voor te zorgen dat de overgang eerlijk verloopt, wordt goed gekeken hoe het voor verschillende groepen uitpakt. Deelnemers krijgen inzicht in de hoogte van hun verwachte pensioen vóór en na de overgang. Bij eventueel nadeel worden deelnemers adequaat gecompenseerd. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 over naar het nieuwe stelsel.

Bron: SZW

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact