Pensioenakkoord: kiezen met je hoofd en je hart (Column)

Pensioenakkoord: kiezen met je hoofd en je hart (Column)

11/5/20
Column door Vandena van der Meer

Van #BlijfThuis gaan we naar #Vermijddedrukte. Langzaam maar zeker versoepelt de regering de intelligente lockdown. Bij die versoepeling zit ruimte voor interpretatie van regels. Dat was al het geval tijdens de strengere regels. Bijvoorbeeld bij ons in de buurt: ouders die kinderen met niemand meer lieten spelen, want het adagium was #BlijfThuis. Maar ook ouders die de kinderen gerust met de hele straat buiten lieten voetballen, want kinderen onder de 12 jaar mochten immers buiten spelen met elkaar. Of in de supermarkt: mensen die wel 3 winkelwagentjes afstand houden en mondkapjes dragen tegenover mensen die wel heel dicht achter je langs lopen om even de melk te pakken. Deze interpretatie van regels zegt iets over hoe mensen risico’s inschatten en hoe ze daar dan op acteren: risico mijdend of juist risico nemend. Ieders risicohouding is anders.

Een interessant concept, ook in het kader van pensioenen. Pensioenfondsen moeten de risicohouding vaststellen voor hun hele populatie. In een beschikbare premieregeling maken werknemers zelf een afweging over hoeveel risico ze willen nemen in de beleggingen van hun pensioenkapitaal. En straks bij de invoering van het Pensioenakkoord moeten alle werkgevers en werknemers een afweging maken: welke mate van risico in de pensioenregeling past bij ons?

Alleen: hoe stel je vast hoeveel risico je wilt nemen? Ik hoor bij veel klanten ‘onze medewerkers willen liever niet te veel risico nemen’. Logisch, als de uitkomst hetzelfde is, neemt niemand liever risico’s. Maar zo werkt het niet. Meer risico nemen leidt tot andere uitkomsten. In positieve of negatieve zin. In de coronacrisis betekent meer risico nemen meer bewegingsvrijheid, meer mogelijkheden om te ondernemen. Met een kans op besmetting. En daarmee ook een grotere kans op besmetting van ouderen of andere risicogroepen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. We zagen dat jongere mensen dit risico sneller aandurfden. Maar als een jongere zelf gezondheidsproblemen heeft of een dierbare in de risicogroep heeft voor wie hij zorgt, kan de afweging anders zijn. Deze afwegingen worden vaak onbewust gemaakt. Het gevoel van iemand is dan: ik kan dat risico makkelijk aan, dus het risico is voor mij niet groot. Hij neemt voor zijn eigen gevoel niet veel risico. Terwijl een ander dat ziet als ‘veel risico nemen’.

En dan terug naar het Pensioenakkoord: hoe stellen we daarbij de risicohouding vast? Om een goed beeld te krijgen, is het van belang te weten hoe een deelnemer zou reageren op een bepaalde situatie. En op basis van dat gevoel de risicohouding te bepalen. Er zijn al tools beschikbaar waarin dit gedragswetenschappelijk wordt vastgesteld. Maar dan zijn we er nog niet. Het is ook relevant in wat voor positie iemand zit om risico te kunnen nemen. In de coronasituatie is risico nemen voor iemand met een zwakke gezondheid anders dan voor iemand die kerngezond is. Bij pensioenen gaat het dan om iemands ‘financiële gezondheid’: hoeveel financiële draagkracht heeft iemand om een risico op te vangen? Als je dat ook in kaart brengt, heb je een mooi beeld van het hoofd en het hart van iemands risicohouding. Een mooi startpunt voor de invoering van het Pensioenakkoord!

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact