Pensioenakkoord: Koolmees kondigt maximaal een jaar uitstel voor pensioenhervorming aan

Pensioenakkoord: Koolmees kondigt maximaal een jaar uitstel voor pensioenhervorming aan

18/5/2021

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees aangekondigd dat de hervorming van het pensioenstelsel uiterlijk 1 januari 2023 moet kunnen beginnen. Dit is een jaar later dan eerder werd beoogd. Hij bevestigt hiermee eerdere berichtgeving dat de pensioenhervorming vertraging oploopt. Het wetsvoorstel hiervoor kan volgens de minister niet eerder dan begin volgend jaar worden ingediend bij de Kamer. Uiterlijk 1 januari 2023 kan dan worden gestart met de hervorming. Consultatie over lagere regelgeving begint wanneer het wetsvoorstel zelf bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Het uitstel van de hervorming heeft tevens tot gevolg dat de mogelijkheid om eerder te kunnen indexeren ook met maximaal een jaar opschuift. Tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijven de huidige regels hiervoor van toepassing. In de overgangsperiode geldt een verlaagde indexatiegrens. Deze is bepaald op een dekkingsgraad van 105%. De minister heeft aangegeven dat hij wil onderzoeken of de overgangsregels van het transitie-ftk eerder kunnen ingaan, zodat fondsen eerder gebruik kunnen maken van deze verlaagde grens.

De lengte van de overgangsperiode van 4 jaar blijft gehandhaafd. De uiterste datum hiervoor wordt dan 1 januari 2027. De Pensioenfederatie heeft in reactie hierop al aangegeven dat 1 januari 2026 de streefdatum blijft. Dit omdat fondsen in hun planning al rekening hebben gehouden met 2026 als datum waarop de wijzigingen moeten zijn geïmplementeerd.

De minister heeft voor wat betreft de kortingsgrens aangegeven dat deze in 2022 op een dekkingsgraad ter hoogte van 90% blijft staan.

Vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op het aangekondigde uitstel, met name vanwege het uitstel van de invoering van het transitie-ftk, waardoor de indexatie nog niet vanaf een dekkingsgraad van 105% kan worden toegekend.

Bron: PensioenPro 11 mei 2021

Klik hier voor de briefing van Montae & Partners over de uitstel van de invoering van het Pensioenakkoord