Pensioenakkoord: Koolmees trekt Kamerbrief pensioen na 45 jaar werken in

Pensioenakkoord: Koolmees trekt Kamerbrief pensioen na 45 jaar werken in

13/4/21

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Kamerbrief die hij op 8 april 2021 naar de Tweede Kamer over het 45-dienstjarenpensioen stuurde, ingetrokken. De brief was nog niet in de ministerraad besproken en dat had wel eerst gemoeten.

In de ingetrokken Kamerbrief geeft de minister aan niets te zien in het voorstel om werkenden na 45 dienstjaren recht op pensioen te geven. Een dergelijke algemene regeling is volgens hem niet wenselijk, omdat het niet doelgericht, lastig uitvoerbaar en juridisch kwetsbaar is. Daarnaast heeft het forse gevolgen voor de overheidsfinanciën. Onderdeel van het Pensioenakkoord van juni 2019 was de afspraak dat sociale partners en het kabinet zouden onderzoeken of en hoe het mogelijk is om de pensioenleeftijd te koppelen aan 45 dienstjaren. Afgelopen januari heeft een werkgroep vanuit SZW, vakbonden en werkgevers een technische analyse met keuzemogelijkheden voor een dergelijke regeling opgeleverd.

Het is niet bekend wanneer de brief in de ministerraad wordt besproken.

Bron: Nederlands Dagblad 9 april 2021 https://www.nd.nl/nieuws/varia/1029219/minister-trekt-brief-over-pensioen-na-45-jaar-werken-in

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact