Pensioenakkoord: Koolmees: voorlopig geen debat over pensioenstelsel op basis van meer omslagfinanciering

Pensioenakkoord: Koolmees: voorlopig geen debat over pensioenstelsel op basis van meer omslagfinanciering

29/9/20

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft aangegeven dat hij een debat over een verhoogd aandeel van omslagfinanciering in het pensioenstelsel voorlopig niet zinvol acht. Verdere uitwerking van het pensioenakkoord is nu belangrijker dan het opstarten van een nieuwe discussie over een fundamenteel onderdeel van het stelsel. Hiermee reageert Koolmees op een recent gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau en Netspar over dit onderwerp. Die studie was verricht in opdracht van de minister, nadat leden van de Tweede Kamer daarom hadden verzocht.

Het financieren van pensioen op basis van het omslagstelsel vindt in Nederland al plaats doordat de AOW op dit systeem is gebaseerd. Er gaan al langere tijd stemmen op om het aandeel van de AOW-uitkering in de totale pensioenuitkering te vergroten. Vanwege de lage rentestanden van de afgelopen jaren wordt dit voorstel vaker gedaan.

In hun onderzoek geven het CPB en Netspar aan dat ook in het nieuwe pensioenstelsel de lage rekenrente een problematische rol zal blijven spelen. Een aanhoudend lage rente zal daarbij vooral de pensioenopbouw van jongeren treffen. Een verhoging van de AOW-uitkering om de gevolgen van de lage rente te compenseren, komt echter voornamelijk ten goede van de huidige gepensioneerden, terwijl de lasten hiervan worden gedragen door de volgende generaties. CPB en Netspar zien dit dus niet als oplossing. De instituten zien wel andere manieren om in de toekomst meer gebruik te maken van financiering op basis van omslag, maar zijn van mening dat het nog te vroeg is om daarin keuzes te maken. Zij adviseren de minister om eerst te bezien welke gevolgen de huidige lage rente heeft voor de hoogte van pensioenen onder het nieuwe pensioenstelsel.

Minister Koolmees volgt met zijn uitspraak dus het advies van CPB en Netspar om eerst meer inzicht in de gevolgen van de lage rente te krijgen alvorens een debat te starten over het verhogen van het aandeel omslag in het pensioenstelsel.  

Bron : PensioenPro 23/9

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact