Pensioenakkoord: Lutjens stelt dat uitvoering RVU door pensioenfonds wel mogelijk is

Pensioenakkoord: Lutjens stelt dat uitvoering RVU door pensioenfonds wel mogelijk is

24/11/20

De hoogleraar Pensioenrecht mr. Lutjens stelt dat regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) wel degelijk door pensioenfondsen mogen worden uitgevoerd. Hij merkt dit op naar aanleiding van de uitspraak van Minister Koolmees dat ‘De regeling voor vervroegde uittreding niet kwalificeert als pensioen in de zin van de Pensioenwet en is ook geen werkzaamheid die daarmee verband houdt. Pensioenfondsen kunnen dus geen RVU-uitkeringen uitbetalen aan voormalige werknemers namens hun ex-werkgevers.’ Hij deed deze uitspraak in het wetgevingsoverleg van 5 november 2020 met de Commissie SZW van Tweede Kamer.

Lutjens merkt op dat dit in tegenspraak is met hetgeen hierover staat in de memorie van toelichting bij het RVU-wetsvoorstel. Hierin is opgenomen dat aan fondsen en verzekeraars ten opzichte van de bestaande situatie ‘geen andere eisen of waarborgen (worden) gesteld met betrekking tot de uitvoering van een RVU’.

Tevens merkt hij op dat een RVU op belangrijke punten overeenkomt met de VUT-regeling. Ten aanzien van die regelingen geeft de memorie van toelichting bij de Pensioenwet aan, dat een pensioenfonds een VUT-regeling wel mag uitvoeren, omdat het uitvoeren van VUT-regelingen kan worden beschouwd als werkzaamheden die verband houden met pensioen. Deze redenering kan volgens hem ook worden toegepast op RVU’s, waardoor, conform de memorie van toelichting bij de Pensioenwet, kan worden beargumenteerd dat een pensioenfonds een RVU-regeling mag uitvoeren.

Bron: PensioenPro 17 november

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact