Pensioenakkoord: Nog steeds discussie over rekenrente en ufr

Pensioenakkoord: Nog steeds discussie over rekenrente en ufr

15/12/20

Vorige week is bekend geworden dat in de transitieplannen naar het nieuwe stelsel een absolute ondergrens van een dekkingsgraad van 90% voor kortingen is opgenomen. Daarnaast is er een ondergrens van 95% dekkingsgraad voor invaren van opgebouwde aanspraken. Met het hanteren van een 90% kortingsgrens, profiteren de pensioenfondsen dus de komende jaren van een lagere kortingsgrens dan in het huidige ftk is vermeld. Toch wordt daarmee de dreiging van kortingen de komende jaren nog niet weggenomen. Veel fondsen hebben op dit moment een dekkingsgraad die iets boven de 90% ligt. Daarbij komt op korte termijn nog de invoering van de ufr. Dit heeft naar verwachting ook een negatieve impact op de dekkingsgraad. Het is dus nog de vraag of veel fondsen nog op tijd op een dekkingsgraad van 95% uitkomen, zodat ze bij invoering van het pensioenakkoord kunnen invaren.

Vanwege deze verwachtingen voor de dekkingsgraad wordt hierover door de regering en sociale partners nog vergaderd.

Een mogelijke uitkomst van dit overleg is dat er een commissie van wijzen of nieuwe commissie parameters wordt ingesteld. Die commissie buigt zich dan nog over de ‘technische aannames' voor het nieuwe stelsel, zoals de rekenrente. Een eenvoudige aanpassing zou kunnen zijn om af te zien van de nieuwe ufr. Een ander idee is bij het invaren te werken met hogere rekenrente. De motivatie daarvoor is dat het invaren een eenmalige en onomkeerbare operatie is. Uitvoeren van een dergelijke operatie tegen de huidige bodemrentestanden is wellicht ongewenst.

Er wordt verwacht dat de uitkomsten nog niet beschikbaar zijn op 18 december, de streefdatum voor openbaarmaking van het wetsvoorstel.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat bij de consultatie van het wetsvoorstel nog duidelijk zal worden of er eventueel 'nog aanvullend advies nodig is' over technische aannames in het nieuwe stelsel.

Bron: PensioenPro 9/12

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact