Pensioenakkoord: onderhandelingen over nieuw pensioenstelsel in 'laatste fase'

Pensioenakkoord: onderhandelingen over nieuw pensioenstelsel in 'laatste fase'

2/6/20

De pensioenonderhandelaars nemen twee weken extra voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Afgelopen week zou de laatste vergadering zijn van de stuurgroep die is belast met de uitwerking. Over een aantal thema’s zijn de onderhandelaars er nog niet uit, waardoor twee weken extra wordt genomen voor de onderhandelingen. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft bevestigd dat de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel in de "laatste fase" zijn. De vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn het naar verluid op hoofdlijnen eens over het nieuwe stelsel.

Van het nieuwe pensioenstelsel is inmiddels duidelijk dat de rekenrente en de dekkingsgraad verdwijnen en dat de resultaten afhankelijk worden van de resultaten op de financiële markten. De pensioenuitkering wordt in het nieuwe stelsel onzekerder. Als het tegenzit, stellen de pensioenfondsen de verwachte pensioenuitkering naar beneden bij en bij meevallers worden de pensioenen eerder verhoogd.

Bron: NOS

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact