Pensioenakkoord: overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met ‘big bang’?

Pensioenakkoord: overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met ‘big bang’?

12/5/20

Werkgevers, werknemers en het kabinet werken momenteel aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Partijen willen nog voor de zomer een uitwerking op hoofdlijnen presenteren. Naar verluid ligt nu de optie op tafel om in 2027 in één keer, met een ‘big bang’, over te gaan naar een nieuw stelsel. De 'big bang' betekent dat er in 2027 één ander fiscaal regime geldt voor alle pensioenaanspraken en -rechten. Gedeeltelijke voortzetting van het huidige regime voor bijvoorbeeld de liggende pensioenaanspraken is dan niet aan de orde. Invoering in 2027 geeft pensioenfondsen en -uitvoerders meer tijd om de pensioenen naar het nieuwe stelsel om te zetten.

Nadeel van een big bang over zes jaar is dat sociale partners in de komende jaren afspraken moeten maken over een nieuwe pensioenregeling, terwijl nog onbekend is hoe straks de financiële positie is van de sector, bedrijf of het pensioenfonds. Een ander nadeel van uitstel van het nieuwe stelsel is dat de discussie over omgang met de pensioenen in de huidige transitieperiode langer doorgaat. Zo pleit het FNV voor aanpassing van de kortings- en indexatieregels tijdens de transitieperiode. Uitstel betekent ook een voorlopige voortzetting van de huidige ongewenste systematiek van de doorsneepremie. Verder zijn er pensioenfondsen die ‘oude rechten’ willen laten staan, bijvoorbeeld omdat de dekkingsgraad (ruim) voldoende is. Ook hebben juristen eerder aangegeven dat omzetting van de huidige pensioenen niet mag zonder toestemming van de deelnemers.

Bron: PensioenPro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact