Pensioenakkoord: Pensioenfederatie toetst uitvoeringsaspecten nieuw pensioencontract

Pensioenakkoord: Pensioenfederatie toetst uitvoeringsaspecten nieuw pensioencontract

7/7/20

De Pensioenfederatie heeft een uitvoeringstoets uitgevoerd op de hoofdlijnennotitie. Volgens de Pensioenfederatie is het nieuwe pensioencontract in beginsel uitvoerbaar. De concrete invulling is nog niet op alle onderdelen bekend is. De Pensioenfederatie kan daarom nog geen concrete inschatting maken van de uitvoeringskosten en doorlooptijden.

Het is de verwachting dat in de aanloop naar de transitie en in de periode direct daarna de uitvoeringskosten op een hoger niveau liggen dan nu. Op termijn kunnen de uitvoeringskosten naar alle waarschijnlijkheid op een structureel lager niveau komen te liggen. Dit is het geval bij opvolging van de aanbevelingen uit de uitvoeringstoets en het inbouwen van extra toetsmomenten op uitvoeringsaspecten. Deze dienen vast te liggen in de nog uit te werken lagere wet- en regelgeving.

Om het vermogensbeheer in het nieuwe pensioencontract efficiënt te kunnen uitvoeren, is het volgens de Pensioenfederatie van belang dat het gehele vermogen collectief wordt belegd met een collectief beleggingsresultaat. Daarnaast is het vanuit kostenperspectief van belang dat pensioenfondsen een eventuele vermogenstransitie, die uit het nieuwe pensioencontract voortvloeit, zonder materiële marktimpact vorm kunnen geven.

Bron: Pensioenfederatie

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact