Pensioenakkoord: Raad van State vindt voorwaarden bij lumpsum te strikt

Pensioenakkoord: Raad van State vindt voorwaarden bij lumpsum te strikt

15/9/20

Onlangs heeft minister Koolmees het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt geregeld onder welke voorwaarden deelnemers een deel van het pensioenvermogen ineens mogen opnemen. Tevens wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid eerder te kunnen stoppen met werken. Tot slot wordt een versoepeling geregeld van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing). In een eerder actualiteitenoverzicht van Montae is hier aandacht aan besteed. In het bijgevoegde advies geeft de Raad van State kritiek op dit wetsvoorstel. Volgens de Raad van State is de toegevoegde waarde gering vanwege alle beperkende voorwaarden. Naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State heeft de minister in de wet een evaluatie opgenomen.

Bron: PensioenPro

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact