Pensioenakkoord: Techniek heeft gewonnen van begrijpelijkheid

Pensioenakkoord: Techniek heeft gewonnen van begrijpelijkheid

24/11/20

Professor Lisa Brüggen, hoogleraar financiele dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, is van mening dat het nieuwe pensioencontract voordelen biedt, maar niet beter uitlegbaar is dan de huidige pensioencontracten. Professor Brüggen is als deskundige betrokken geweest bij de uitwerking van het Pensioenakkoord. Zij stelt dat de uitwerking ertoe heeft geleid dat er oplossingen zijn gekozen die mogelijk een beter pensioenresultaat geven, maar niet bijdragen aan de uitlegbaarheid van het nieuwe pensioencontract.

De tot nu toe verrichte onderzoeken onder deelnemers geven aan dat deelnemers weinig voordelen zien in het nieuwe contract. Volgens professor Brüggen is een belangrijke oorzaak hiervan dat de basiskennis van pensioenen enorm laag is. Deelnemers zien ook amper verschillen met het huidige systeem.

De hoogleraar is positief dat bij het uitwerken van het contract ook de communicatie een rol speelt. Ze ziet ook dat uitvoerders hier meer aandacht voor hebben. Toch is er nog niet voldoende interesse in communicatie, vindt de deskundige. De praktijk beschouwt communicatie nog te veel als het afwerken van een checklist van verplichtingen. En uitvoerders verplaatsen zich nog niet voldoende in de positie van de deelnemers. Ook meet men nog onvoldoende of de gebruikte communicatiemiddelen leiden tot het gewenste doel.

Brüggen is niet optimistisch dat het nieuwe contract het vertrouwen van de deelnemer in het pensioensysteem herwint. De kans hierop is volgens haar nog kleiner bij een korting van de pensioenen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bron: PensioenPro 19 november

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact