Pensioenakkoord: Tuur Elzinga (FNV) geeft interview over onderhandelingen pensioenstelsel

Pensioenakkoord: Tuur Elzinga (FNV) geeft interview over onderhandelingen pensioenstelsel

2/6/20

In een interview in het Financieel Dagblad op 25 mei jl. geeft FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga een toelichting over de stand van zaken bij de huidige onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel en de inzet van het FNV daarbij.

Duidelijk is dat op veel punten de onderhandelaars van vakbonden, werkgevers en kabinet er nog niet uit zijn. Doel is dat de onderhandelingen nog voor de zomer worden afgerond. Onderstaand puntsgewijs de belangrijkste punten die Elzinga in het interview naar voren brengt:

  • Algemene doorrekening van de resultaten voor de deelnemers en gepensioneerden heeft plaatsgevonden. Hier is Elzinga niet ontevreden over. Berekeningen van de resultaten door de pensioenfondsen zelf moeten nog worden gedaan.
  • Geen pech- en gelukgeneraties in het nieuwe pensioenstelsel.
  • Risico’s meer delen naar draagkracht: als voorbeeld hiervan geeft Elzinga aan dat het pensioenvermogen van een jongere deelnemer harder zal stijgen of dalen dan van een oudere deelnemer. Er zal geen sprake zijn van persoonlijke pensioenpotjes waar iedereen jaarlijks hetzelfde rendement over krijgt.
  • Inzet van het FNV is dat alle generaties ongeveer 80% van hun middelloon aan pensioen opbouwen.
  • Elzinga geeft aan dat in het nieuwe pensioencontract bij pensionering niet op één moment een annuïteit wordt aangekocht tegen de dan geldende rente. Pensioenuitkeringen worden net als in de huidige situatie, uit het collectieve vermogen gedaan.
  • Ook in het nieuwe pensioencontract blijft deling van het langlevenrisico bestaan.
  • Het systeem van rekenrente wordt vervangen door een systeem met twee projectierendementen. Eén prudent projectierendement voor bepaling van de premie en het verwachte pensioen. Daarnaast een projectierendement dat het pensioenfonds mag bepalen voor de uitkeringsfase, om de uitkeringssnelheid te bepalen. Uitkeringen kunnen meebewegen als het werkelijke rendement afwijkt van het projectierendement.
  • Onderhandelaars discussiëren nog over de regels die moeten gelden bij het invaren.
  • Bij de huidige dekkingsraden moeten pensioenfondsen mogelijk korten op de pensioenen. De vraag ligt voor of de pensioenen met toepassing van de huidige regels moeten worden gekort. Elzinga stelt voor om op dit punt de regels van het nieuwe pensioenstelsel alvast toe te passen. Mogelijk is korten dan niet nodig.

Bron: Financieel Dagblad

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact