Pensioenakkoord: uitwerking verwacht vóór zomer

Pensioenakkoord: uitwerking verwacht vóór zomer

28/4/20

Momenteel zijn partijen druk bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. De stuurgroep streeft er naar om de uitwerking eind mei af te ronden. De deadline is dus met twee maanden naar achter verschoven. Daarna kan de uitwerking van het pensioenakkoord naar het parlement. Een en ander is wel afhankelijk of de berekeningen van het CPB voor het nieuwe pensioencontract leiden tot een minder rentegevoelig en stabieler pensioen met behoud van koopkracht.

Contouren nieuwe pensioencontract

In de pers verschijnen berichten waaruit de eerste contouren kunnen worden afgeleid van wat de stuurgroep gaat voorstellen. We schetsen enkele contouren die zich volgens die berichten aftekenen. In het nieuwe pensioencontract zal geen sprake van omzetting van het opgebouwde kapitaal in een uitkering op pensioendatum. Op pensioendatum kan een deelnemer een deel van het kapitaal desgewenst opnemen. Ook kent het nieuwe contract meer risicodeling dan de huidige verbeterde premieregeling.

Een ander punt dat nog steeds onduidelijk is, is hoe er wordt omgegaan met het invaren van opgebouwde pensioenaanspraken in het nieuwe pensioencontract. Is er geen sprake van (verplicht) invaren van het bestaande pensioenvermogen, dan blijft hiervoor het huidige financieel toetsingskader van kracht. In dat geval gelden verschillende regels voor de oude pensioenaanspraken en de opbouw volgens een van de vormen van het nieuwe pensioencontract (zonder aanspraken), bijvoorbeeld voor de gebruikte (projectie)rekenrente.

Overigens geeft een aantal juridische experts opnieuw aan dat het ongevraagd omzetten van oude pensioenaanspraken naar een van de vormen van het nieuwe pensioencontract juridisch gezien niet is toegestaan. Deze experts geven aan dat iedere deelnemer hier toestemming voor moet geven. Dit zet de uitvoerbaarheid van het nieuwe pensioencontract onder druk.

Bron: PensioenPro, NRC, Trouw

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact