Pensioenakkoord: Vier heikele punten bij transitie naar nieuw stelsel

Pensioenakkoord: Vier heikele punten bij transitie naar nieuw stelsel

22/9/20

Het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 wordt ingevoerd is min of meer duidelijk. Onduidelijk is nog hoe de transitie naar het nieuwe stelsel vorm krijgt. Het ministerie van Sociale Zaken, sociale partners en toezichthouder hebben met elkaar afgesproken met elkaar in overleg te gaan hoe de transitie het beste vorm kan krijgen. Pensioen Pro schetst vier punten die moeten worden opgelost voor de transitieperiode:

1. Huidige FTK-regels handhaven tot nieuwe pensioenstelsel?

De vraag is of de huidige FTK-regels gedurende de gehele transitieperiode moeten worden gehandhaafd. De afhankelijkheid van de rekenrente onder het FTK kan leiden tot pensioenkortingen in de komende jaren tot 2026. Sociale partners dringen er op aan om dergelijke kortingen vlak voor invoering van het nieuwe stelsel niet te doen. Minister Koolmees en DNB wordt gevraagd dit probleem op te lossen.

2. Uitvoerbaarheid van nieuwe stelsel

Een ander issue is de complexiteit van de uitvoering van het nieuwe stelsel. Hoe meer keuzevrijheid en complexiteit in het nieuwe stelsel wordt ingebouwd, hoe hoger de uitvoeringskosten kunnen uitvallen. Pensioenfondsen kijken kritisch of de huidige pensioenadministrateur in staat is om de transitie op een beheerste wijze straks te kunnen uitvoeren. Pensioenfondsen overwegen daarbij om tijdig naar een andere pensioenadministrateur over te stappen.

3. Governance: meer invloed als groep, minder als individu

De governance rond pensioenen blijft in de komende jaren in grote lijnen hetzelfde als nu. Sociale partners bepalen de inhoud van de pensioenregeling, het pensioenfonds toetst de pensioenregeling op uitvoerbaarheid en voert uit. Voor het invaren van de bestaande pensioenaanspraken in het nieuwe pensioenstelsel komt een collectief bezwaarrecht voor het verantwoordingsorgaan (of belanghebbendenorgaan). Het individueel bezwaarrecht komt te vervallen.

4. Communicatie naar deelnemers

Van belang is hoe de verandering naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgelegd aan de deelnemer. Pensioenfondsen worden wettelijk verplicht een communicatieplan op te stellen. In dit plan wordt uitgelegd hoe individuele deelnemers worden voorgelicht over de gevolgen van de transitie van hun pensioen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde deelnemer het liefst wil weten wat de consequenties zijn voor zijn eigen pensioensituatie. En dat is niet mogelijk zo lang de nieuwe pensioenregeling nog niet is bepaald.  

Bron: Pensioen Pro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact