Pensioenakkoord: Volgens Jean Frijns blijft het nieuwe pensioenstelsel gevoelig voor rente

Pensioenakkoord: Volgens Jean Frijns blijft het nieuwe pensioenstelsel gevoelig voor rente

18/8/20

In een interview met PensioenPro geeft Jean Frijns kritiek op de uitkomst van het pensioenakkoord. Aanleiding voor dit interview is een artikel van Jean Frijns (voormalig directeur ABP vermogensbeheer) en Jelle Mensonides (voormalig directielid ABP vermogensbeheer) over het pensioenakkoord voor de website MeJudice. Zo geeft Frijns aan dat ondanks het afschaffen van de rekenrente het nieuwe pensioenstelsel gevoelig blijft voor de rente. De rentegevoeligheid blijft aanwezig vanwege het life-cycle principe waardoor voor ouderen meer in obligaties en renteswaps wordt belegd. Het afnemend aandeel zakelijke waarden in de beleggingsmix voor ouderen in combinatie met het huidige lage rendement op staatsobligaties benadeelt volgens Frijns de ouderen. Daarnaast wijst Frijns er op dat vooral ouderen sterk afhankelijk zijn van de hoogte van de dekkingsgraad en de rente op het invaarmoment.

Bron: PensioenPro en Mejudice

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact