Pensioenakkoord: weinig politiek animo voor meer zeggenschap bij het invaren

Pensioenakkoord: weinig politiek animo voor meer zeggenschap bij het invaren

30/3/21

De inspraak tijdens de overgangsfase (invaren van de pensioenaanspraken en -rechten) naar het nieuwe stelsel zal naar verwachting veel politieke discussie geven. Er ligt een initiatiefwetsvoorstel (Kamerstuk 35101, nr. 3) om deelnemers meer zeggenschap te geven over het beleggingsbeleid van hun fonds, maar de behandeling daarvan laat voorlopig op zich wachten. In de hoofdlijnennotitie was toegezegd dat deelnemers meer zeggenschap zouden krijgen, een versterkt collectief bezwaarrecht. Daar is in de consultatieversie een hoorrecht van overgebleven. Dit houdt in dat verenigingen van gepensioneerden en slapers die minimaal 10% van de deelnemers vertegenwoordigen hun stem mogen laten horen. Deelnemers kunnen dus noch individueel, noch collectief bezwaar maken. Aan de ene kant willen politieke partijen dat deelnemers meer zeggenschap moeten hebben over het invaren dan alleen een hoorrecht, maar aan de andere kant willen zij dat er niet met iedere gepensioneerde de discussie moet worden gevoerd over invaren.

Hoogleraren Mark Heemskerk, René Maatman en Erik Lutjens stellen voor een bezwaarrecht te houden. Pensioenfondsen kunnen dan het vermogen van bezwaarmakers afzonderen. Hierop blijven de huidige financiële spelregels van toepassing. Het voorstel kan dan wel tot gevolg hebben dat de ingangsdatum van het pensioenstelsel met twee jaar wordt uitgesteld. Hoe langer de invoering van het nieuwe pensioenstelsel duurt, des te minder worden de veranderingen maatschappelijk geaccepteerd. De vraag bij de politieke partijen blijft of 1 januari 2022 als ingangsdatum voor de stelselherziening haalbaar is, omdat men het proces naar het nieuwe pensioenstelsel heel zorgvuldig wil doen.

Bron: PensioenPro

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact