Pensioenfederatie en Actuarieel Genootschap vinden dat nieuwe stelsel te veel verschillende buffers kent

Pensioenfederatie en Actuarieel Genootschap vinden dat nieuwe stelsel te veel verschillende buffers kent

10/5/2022

In hun reacties op het Besluit toekomst pensioenen stellen zowel de Pensioenfederatie als het Actuarieel Genootschap dat er bij voorkeur met één buffer gewerkt zou moeten worden. De Pensioenfederatie pleit voor het schrappen van het MVEV en het aanhouden van slechts één buffer in plaats van de verschillende buffers die nu in het wetsvoorstel zijn opgenomen (minimaal vereist eigen vermogen, operationele reserve en solidariteitsreserve). Het Actuarieel Genootschap merkt op dat het (onnodig) stapelen van buffers in de nieuwe pensioenregelingen niet in het belang van de deelnemers is en geeft in overweging om het aantal buffers te beperken en dus te combineren. Samenvoeging van de verschillende buffers tot één buffer betekent volgens beide partijen dat er ook minder geld door de fondsen gereserveerd hoeft te worden.

Bronnen:

Consultatie Besluit toekomst pensioenen, reactie Pensioenfederatie, 22 april 2022.

Consultatie Besluit toekomst pensioenen, reactie AG, 29 april 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.