Pensioenfederatie reageert op consultatie mandaat Europese toezichthouders

Pensioenfederatie reageert op consultatie mandaat Europese toezichthouders

8/6/2021

De Europese Commissie (EC) heeft een consultatie gehouden over het mandaat van de drie Europese toezichthouders de Europese Supervisory Authorities (ESA’s). Al deze toezichthouders hebben verschillende mandaten. In de consultatie kan gereageerd worden op de overweging om deze toezichthouders meer toezichtstaken te geven. De pensioenfederatie heeft haar reactie gegeven en ziet geen noodzaak om het mandaat van Eiopa op het gebied van pensioenfondsen aan te passen. De Pensioenfederatie ziet in dat het voorstelbaar is dat meer instellingen onder direct Europees toezicht vallen. Dat moet dan worden gebaseerd op criteria zoals de mate van grensoverschrijdende activiteit van diensten, de mate van Europese standaardisatie van financiële producten en het Europese concurrentievermogen. Zodra het gaat om diensten die hoofdzakelijk binnen de landsgrenzen opereren en sterk verschillen tussen lidstaten, zoals het geval voor pensioenen, is het niet zinvol om een grotere rol voor de ESA’s toe te wijzen, aldus de Pensioenfederatie.  

Bron: Pensioenfederatie, 25 mei 2021