Pensioenfederatie reageert op vragen over voortgang IMVB-Convenant

Pensioenfederatie reageert op vragen over voortgang IMVB-Convenant

30/3/21

In het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) hebben Pensioenfondsen afspraken gemaakt over de implementatie van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Verenigde Naties. Elk jaar wordt de voortgang gemonitord door een onafhankelijke commissie, zo ook over het eerste jaar (2019).

De Pensioenfederatie reageert op hun website op deze eerste voortgangsmeting (over het jaar 2019) en de Kamervragen die hierover gesteld zijn. De Pensioenfederatie concludeert op basis van het Monitoringrapport dat de eerste stappen zijn gezet. Het Monitoringrapport meet de voortgang op basis van gestelde tussendoelstellingen en bevat tal van aanbevelingen waar de Stuurgroep van het Convenant opvolging aan geeft door acties te formuleren voor de verschillende werkgroepen onder het Convenant.

Een implementatie van het Convenant voor alle hoofdindicatoren blijft echter achter bij de tussendoelstellingen. Er moeten nog extra stappen gezet moeten worden om de gemaakte afspraken in het convenant na te komen. De implementatie vergt in de toekomst bij deelnemende pensioenfondsen nog meer bestuurlijke aandacht, en waar mogelijk ook nog meer tijd en middelen. In de brief aan de Kamer schrijft de minister dat als deze stappen gezet worden, het kabinet, samen met de andere partijen bij het convenant, de volledige implementatie van het convenant nog steeds haalbaar acht.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Pensioenfederatie

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact