Pensioenfondsen hebben steeds vaker te maken met de ‘cloud’.

Pensioenfondsen hebben steeds vaker te maken met de ‘cloud’.

12/10/2021

Deskundigen stellen dat gebruikmaking van it-toepassingen in de cloud onontkoombaar is voor pensioenfondsen. ‘De cloud’ is een verzamelterm voor verschillende it-oplossingen, waarbij het algemene kenmerk is dat de betreffende software of hardware buiten de eindgebruiker (het pensioenfonds) om wordt beheerd.

Stefan van de Giessen, senior IT & risk consultant bij Montae & Partners merkt op dat ‘ieder pensioenfonds tegenwoordig wel een cloud-oplossing in huis heeft. De meeste fondsen maken gebruik van Microsoft 365 voor mail en tekstverwerking. Dat draait in de cloud, net als vergadertooling.’

Deskundigen constateren dat de houding van bestuurders tegenover de cloud de afgelopen jaren is veranderd. Bestuurders beseffen dat het geen kwestie is óf maar wanneer ze gebruik gaan maken van cloud-oplossingen.

Toezichthouder DNB beschouwt het gebruik van cloud-oplossingen als een vorm van uitbesteding door het pensioenfonds, en wijst er op dat ook in een situatie van uitbesteding het fonds steeds volledig verantwoordelijk blijft voor de naleving van wet- en regelgeving die geldt voor uitbesteding. DNB heeft voor wat betreft uitbesteding van activiteiten een leidraad gepubliceerd, waarin is toegelicht hoe fondsen die plicht kunnen invullen. De toezichthouder beveelt bijvoorbeeld aan om afspraken met de uitbestedingspartner aantoonbaar vast te legen in een contract. Een andere aanbeveling is dat het fonds moet afspreken dat zij recht hebben op het doen van een onafhankelijke audit bij de betrokken partij. DNB benadrukt wel dat fondsen steeds zelf moeten afwegen wat in hun situatie het beste is.

Bron: Pensioen Pro, 7 oktober 2021