Pensioenfondsen liggen op schema met implementatie Gedragslijn Klachten

Pensioenfondsen liggen op schema met implementatie Gedragslijn Klachten

6/12/2022

Uit een door de Pensioenfederatie gehouden nulmeting blijkt dat de gemiddelde score van 130 pensioenfondsen ten aanzien van het implementeren van de Gedragslijn ‘Goed omgaan met klachten’ 67% is. Niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen scoren volgens de nulmeting het beste. Pensioenfondsen moeten de gedragslijn begin 2024 hebben ingevoerd. Op dat moment moeten zij op een score van ten minste 84% zitten. De gedragslijn sluit aan bij de Wet toekomst pensioenen en omvat ook aanbevelingen van de Ombudsman Pensioenen en de AFM. Om de ontwikkelingen en voortgang te monitoren, vindt er ook de komende jaren jaarlijks een meting plaats.

Bron: Pensioenfederatie, 2 december 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.