Pensioenfondsen moeten blijven beleggen in olie en gas om invloed uit te oefenen op milieubeleid van fossiele industrie

Pensioenfondsen moeten blijven beleggen in olie en gas om invloed uit te oefenen op milieubeleid van fossiele industrie

13/10/2021

Universitair document Finance aan de Universiteit van Tilburg, Jac. Kragt, schrijft dat uit onderzoek blijkt dat grote aandeelhouders invloed hebben op het milieubeleid van bedrijven. Betrokken aandeelhouderschap (engagement) heeft effect op de milieu-inspanningen van de betreffende bedrijven. Grote aandeelhouders kunnen het management van de bedrijven die ze in portefeuille hebben aanspreken op de milieu-impact van hun activiteiten. Hoe groter het aandelenbelang van deze grote aandeelhouders, hoe groter de reductie van de CO2-uitstoot van die bedrijven, blijkt. Grote aandeelhouders hebben namelijk de macht om in aandeelhoudersvergaderingen bijvoorbeeld bestuurders te benoemen en resoluties van het management af te keuren.

De onderzoeker stelt dat het beter zou zijn voor het milieu dat de grote pensioenbeleggers verantwoordelijkheid nemen voor het verschil dat zij kunnen maken en pleit ervoor om de pensioenfondsen daarop aan te spreken, in plaats van te bepleiten dat zij zich terugtrekken uit de fossiele industrie.

Bron: NRC, 7 oktober 2021