Pensioenfondsen waardeerden privaat vastgoed te rooskleurig volgens beleggers

Pensioenfondsen waardeerden privaat vastgoed te rooskleurig volgens beleggers

7/4/21

De door pensioenfondsen over 2020 gerapporteerde hoge rendementen op privaat vastgoed komen volgens beleggers deels door te rooskleurige waarderingen. Dit zou met name gelden voor winkelvastgoed.  Privaat vastgoed heeft in het afgelopen jaar veel hogere rendementen behaald dan beursgenoteerde vastgoedaandelen.

De Europese vastgoedsector is in 2020 zwaar getroffen door de lockdowns die werden ingevoerd na de uitbraak van het coronavirus. Europese vastgoedaandelen daalden hierdoor in 2020 met gemiddeld zo'n 10%. Dit is in contrast met het belegde vermogen in direct, niet-beursgenoteerd vastgoed. Dat belegde vermogen nam met ongeveer 7% toe. Een gedeeltelijke verklaring is volgens een zegsman van één van de pensioenfondsen dat in de niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille vooral is ingezet op woningen en logistiek vastgoed. Die segmenten zijn minder zwaar getroffen door de coronapandemie dan het winkel- en kantoorvastgoed.

Een andere verklaring is volgens onderzoekers dat beursgenoteerd vastgoed altijd volatieler is dan direct vastgoed. Dit komt omdat het beursgenoteerde vastgoed heftiger reageert op marktontwikkelingen. Toekomstige ontwikkelingen zijn vaak al in de prijs verwerkt, hetgeen bij direct vastgoed niet het geval is.

Volgens een schatting zijn de waarderingen van direct winkelvastgoed in de eurozone in 2020 met zo'n 6% gedaald. In vergelijking met het VK is dat een lage inschatting, aangezien daar sprake is van waardedalingen van gemiddeld 18%. De waarderingen in het VK zijn volgens kenners over het algemeen betrouwbaarder dan in continentaal Europa omdat er meer transacties plaatsvinden en marktpartijen over het algemeen transparanter zijn over prijzen die worden betaald. Onder deskundigen is er daarom een zekere consensus dat de waarderingen van winkelvastgoed verder zullen dalen dit jaar.

Bron: PensioenPro

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact