Pensioenfondsklanten van InAdmin RiskCo moeten vertrekken

Pensioenfondsklanten van InAdmin RiskCo moeten vertrekken

18/5/2021

Uitvoeringsorganisatie InAdmin RiskCo heeft aangekondigd dat zij vanaf eind 2022 geen pensioenuitvoering meer wil doen. Het besluit raakt elf fondsen waarvoor InAdmin RiskCo de pensioenuitvoering al deed, voordat het bedrijf afgelopen zomer werd overgenomen door Achmea en PGB.

De gevolgen van deze nieuwe strategie waren voor bestaande klanten van InAdmin RiskCo tot voor kort niet volledig duidelijk. Nu is echter duidelijk dat de uitvoerder per eind 2022 stopt het huidige administratiesysteem Lifetime, waar de fondsen mee werken. InAdmin RiskCo wordt voorlopig een softwareleverancier: de enige dienst die het vanaf 2022 zal leveren is het nieuwe administratiesysteem, RAP, in een ‘software as a service’-constructie. Klanten moeten daar zelf hun uitvoering bij regelen. InAdmin RiskCo zal dus geen UPO’s en brieven voor hen verzenden, geen mutaties verwerken, geen uitkeringen doen, geen waardeoverdrachten regelen, geen jaarverslagen maken, enzovoorts. Dit betekent voor pensioenfondsen en PPI’s die klant zijn van InAdmin dat zij een andere uitvoeringsorganisatie moeten zoeken, of moeten overgaan tot liquidatie.

Bron: PensioenPro 12 mei 2021