Pensioenpremies stijgen door aanhoudende lage rente

Pensioenpremies stijgen door aanhoudende lage rente

19/5/2020

Vanwege de lage rente stijgen de pensioenpremies naar recordhoogte. Deze week werd bekend dat de pensioenpremie van Unilever dit jaar stijgt van 39% naar 52% van de pensioengrondslag. Ook andere pensioenfondsen verhogen hun premie en verwachten dat de premie de komende jaren blijft stijgen door de lage rente en lagere verwachte rendementen. Alternatief is dat pensioenen worden verlaagd.

De verwachting dat de pensioenpremies blijven stijgen is een van de redenen waarom de onderhandelaars van het pensioenakkoord de rol van de rente in de berekening van pensioenaanspraken en -premies kleiner willen maken. Op basis van de uitgangspunten van het pensioenakkoord kunnen pensioen en premie met een verwacht rendement worden berekend. De rentestand wordt dan minder belangrijk. Dit heeft wel tot gevolg dat het pensioen minder zeker wordt. Deskundigen verwachten dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel waarschijnlijk pas in 2027 plaatsvindt.

Bron: accountancyvanmorgen.nl

Meer van deze artikelen lezen?