Pensioensector staat steeds meer open voor vernieuwing

Pensioensector staat steeds meer open voor vernieuwing

21/12/2021

Het zijn spannende en interessante tijden in de pensioensector. Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan en ook de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Pensioenfondsen staan voor de uitdagende opdracht om hun bedrijfsvoering aan te sluiten op deze ontwikkelingen, door bijvoorbeeld digitalisering en maatschappelijk verantwoord beleggen prioriteit te geven. Nathalie Houwaart, Partner bij Montae & Partners en leidinggevende van het team Risicomanagement en Investment Consultancy vertelt over de laatste ontwikkelingen.

Het team van Nathalie houdt zich bezig met vermogensbeheer in breedste zin. Bijvoorbeeld het adviseren van pensioenfondsbesturen over het risico- en beleggingsbeleid onder het nieuwe pensioenstelsel, deelnemen aan beleggingsadviescommissies, uitvoeren van ALM-studies, selectie- en evaluatietrajecten van fiduciaire partijen, transities voorbereiden bij wisseling van fiduciaire partijen, en last but not least: het opstellen en monitoren van het ESG-beleid van een pensioenfonds.

ESG-beleid

Vooral het ESG-beleid van pensioenfondsen staat de laatste tijd meer en meer in de belangstelling. Nathalie: “Wij helpen onze klanten met het vaststellen van de strategie en ambities en het vormen en implementeren van een ESG-beleid. Met behulp van een online onderzoek brengen wij wensen en behoefte van de deelnemers in kaart. En wij stellen een integrale rapportage op met de uitgangspunten van de klant, hoe de doelstellingen zich vertalen naar beleid en wat de status is van implementatie. Het is in feite een Gap-analyse, dus het laat zien in hoeverre de klant met zijn huidige portefeuille de doelstellingen bereikt en wat hij eventueel nog moet doen om daar te komen.” Nathalie vervolgt: “Voor fondsen die nog geen prioriteit aan ESG (kunnen) geven, leidt dit nog wel eens tot een leuke verrassing. Als je even die portefeuille induikt, dan zie je vaak dat zo’n fonds ongemerkt al veel meer op groen gebied doet dan verwacht. Daar worden ze enthousiast van en dan gaan ze aan de slag.”

Hoger op de ranglijst

Het levert concrete resultaten op. Nathalie: “Voor een pensioenfonds voerden we een ESG-deelnemersonderzoek uit, dat we twee jaar later herhaalden. Daarmee stelden wij een ambitie en strategie op, die we vertaalden naar ESG-beleid. We verzorgden de implementatie, de integrale rapportage en de communicatie naar deelnemers. Nu staat het fonds een stuk hoger op de VBDO-ranglijst. Geen doel op zich, maar wel een zichtbaar resultaat, geënt op wat de deelnemers belangrijk vinden.”

Integraal Risicomanagement

Het team adviseert en ondersteunt daarnaast zowel pensioenfondsbesturen als verzekeraars op het gebied van integraal risicomanagement, op strategisch en operationeel niveau. Een beheerste en integere bedrijfsvoering voor hun klanten is het doel. Het team vervult diverse rollen voor eerste- en tweedelijnsrisicomanagementactiviteiten, voert integrale- en thematische risicoanalyses uit en helpt bij het opzetten van het gehele risicoraamwerk. Hulp bij de uitvoering van de verplichte Eigen Risico Beoordeling hoort ook tot de mogelijkheden.

Pensioenfondsen gaan digitaal

Risico’s voor IT-systemen spelen een belangrijke rol. Pensioenfondsen krijgen steeds meer te maken met cybercriminaliteit en (online) veiligheidsvraagstukken. Daarnaast kunnen verouderde IT-systemen een serieuze bedreiging vormen voor een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Nathalie licht toe: “De meeste pensioenfondsen staan aan de vooravond van het digitaliseren van hun bedrijfsvoering. Nu is het moment om actie te ondernemen, voor een toekomstbestendig, wendbaar pensioenfonds dat voldoende is beveiligd tegen cybercrime. Wij helpen ze daarbij.”

Een modulaire oplossing

Montae & Partners ontwikkelde hiervoor het Digitale Pensioenfonds. Met deze modulair opgezette oplossing helpt het besturen het IT-raamwerk van hun fonds zó in te richten dat het bestuur op alle vlakken in control is. Het bestuur kiest zelf welke bouwstenen het beste passen: bijvoorbeeld alleen een digitale vergaderomgeving voor het bestuur, of ook een datakluis, online rapportages over risicomanagement en audit-trails of zelfs een compleet IT-beleid.

Open voor verandering

Waar pensioenfondsen soms nog een wat ‘grijs’ imago hebben is Nathalie enthousiast over het animo en de leergierigheid van besturen die ze ontmoet: “Wij merken dat de pensioensector toe is aan dit soort veranderingen. Besturen staan open voor de stappen die ze moeten zetten, en voor de kennis die nodig is om met digitalisering aan de slag te gaan.” Wat dit in de praktijk kan betekenen, bekijkt u in het filmpje over Pensioenfonds Meubel.

Over het team

Samen met haar team van negentien specialisten werkt Nathalie om klanten te adviseren en te ondersteunen. Vanuit een constructief-kritische houding vertalen zij theorie naar praktijk om tot een concreet en praktisch resultaat voor de klant te komen. Dat Montae & Partners een echte Nederlandse speler op de markt is, blijkt ook uit de hands-on en down-to-earth manier van werken: “We zijn niet bang om onze handen te laten wapperen. We zijn partners van het bestuur, we zitten er niet tegenover.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de diensten van Montae & Partners op het gebied van Risicomanagement en Investment Consultancy? Neem dan contact op met Nathalie Houwaart

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.