Pensioenuitkeringen van 60-plussers zijn onvoldoende beschermd tegen renteschommelingen

Pensioenuitkeringen van 60-plussers zijn onvoldoende beschermd tegen renteschommelingen

16/6/20

Volgens Netspar-onderzoekers lopen deelnemers van 60 jaar en ouder meer renterisico dan wenselijk is. Hun uitkeringen zijn daardoor minder goed beschermd tegen onverwachte ontwikkelingen in de rente.

De huidige uitkeringsovereenkomst biedt onvoldoende mogelijkheden om renterisico op de gewenste manier tussen jong en oud te verdelen. Als niet alle renterisico’s worden afgedekt, zorgen de lange verplichtingen van jongere deelnemers voor veel volatiliteit in de dekkingsgraad bij een pensioenfonds. Dit renterisico komt met name bij oudere deelnemers terecht. De onderzoekers constateren dat in de bestaande uitkeringsregeling de verdeelregels voor aandelen- en renterisico weinig flexibiliteit kennen. Een les voor de toekomst is om het renterisico anders te verdelen dan het aandelenrisico en daarmee anders te verdelen over het leven van deelnemers. Een ‘ideaal’ pensioencontract gaat verschillend om met verschillende type risico’s, en heeft mogelijkheden om risico’s over de deelnemers, jong en oud, te verdelen.

Bron: Netspar

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact