Pensioenuitvoerders hebben interesse in uitbreiding gebruik loonaangifte

Pensioenuitvoerders hebben interesse in uitbreiding gebruik loonaangifte

21/3/2023

Volledige aansluiting van pensioenfondsen op de loonaangifteketen kan een aanzienlijke besparing opleveren. Ook leidt het tot betrouwbaardere en sneller opgeleverde data. Toch maken nog weinig pensioenfondsen gebruik van deze mogelijkheid. De reden is dat het pensioengevend salaris, dat per regeling kan verschillen, in veel gevallen afwijkt van het SV-loon dat in de loonaangifteketen zit. Ook is soms meer informatie nodig. De loonaangifte wordt vaak wel gebruikt voor controle van gegevens die het pensioenfonds zelf verzamelt en voor handhaving van de verplichtstelling.

Hoewel pensioenuitvoerders de loonaangifte meer willen gebruiken is dat tot nu toe niet van de grond gekomen. Naast eerdergenoemde bezwaren wilden pensioenfondsen niet afhankelijk zijn van een systeem dat wordt onderhouden door andere partijen. Ook de IT-problemen bij de Belastingdienst, dat de loonaangifteketen onderhoudt, is punt van zorg. De continuïteit van de loonaangifteketen is echter dermate belangrijk dat de Pensioenfederatie geen problemen verwacht. Aansluiting van pensioenfondsen op de loonaangifteketen zal sowieso niet vóór 2026 geregeld zijn. Tot die tijd biedt de invoering van de nieuwe pensioencontracten mogelijkheden om de door pensioenfondsen benodigde gegevens en de loonaangifteketen meer op elkaar af te stemmen.  

Bron: PensioenPro, 14 maart 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.