Pensioenuitvoerders willen wachten met invoering nieuwe wetgeving over verdeling pensioen bij echtscheiding

Pensioenuitvoerders willen wachten met invoering nieuwe wetgeving over verdeling pensioen bij echtscheiding

13/10/2021

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben aangegeven dat zij graag zien dat de Tweede Kamer voorlopig nog wacht met de behandeling van de wet die het pensioen van gescheiden partners voortaan automatisch verdeelt. De Tweede Kamer zou het wetsvoorstel deze maand behandelen. Gescheiden partners hebben volgens het voorstel straks standaard recht op de helft van het pensioen van hun ex. Verdeling van het pensioen vindt direct bij scheiding plaats, tenzij de gescheiden partners bij de scheiding andere afspraken maken. Pensioenuitvoerders vrezen dat veel mensen dit vergeten.

Tijdens de consultatieronde van de Wet pensioenverdeling bij scheiding in begin 2019 hebben beide organisaties al laten weten dat de verandering vereist dat betrokkenen goed worden ingelicht en een weloverwogen keuze kunnen maken. De gemaakte keuzes kunnen nadien namelijk niet meer worden veranderd.

De inwerkingtreding van de nieuwe regels staat nu nog voor 1 juli volgend jaar gepland.

Bron: Financieel Dagblad, 11 oktober 2021