Persbericht FSC: voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis

Persbericht FSC: voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis

9/6/20

DNB heeft op haar website een persbericht geplaatst van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC). Hierin spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. Het FSC geeft aan dat de coronacrisis een unieke gebeurtenis is die tot een zware economische schok leidt. Dit maakt het lastig om op dit moment goede economische voorspellingen te doen. De ontwikkelingen zijn met meer dan normale onzekerheid omgeven.

Volgens het FSC heeft in de eerste fase van de crisis een sterke correctie op financiële markten plaatsgevonden. De situatie is door ingrijpende maatregelen vanuit overheden en centrale banken in de afgelopen weken gestabiliseerd. Beleggingsfondsen en vermogensbeheerders hebben de ontstane liquiditeitsdruk goed kunnen weerstaan. Er hebben zich ook geen systeembrede problemen in essentiële marktinfrastructuur voorgedaan. Inmiddels is er recent enig herstel opgetreden op financiële markten. Volgens FSC lijkt dit vooral gebaseerd te zijn op de verwachting dat de maatregelen kunnen worden versoepeld en dat zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet. Hierbij plaatst het FSC de kanttekening dat bij tegenvallende ontwikkelingen het sentiment snel kan keren. Nieuwe marktcorrecties zijn daarom niet uit te sluiten.

FSC geeft aan dat de belangrijkste uitdaging in de komende periode is om de economie de ruimte te geven zich aan te passen aan de economische schok. Dit houdt in dat investeringen en werkgelegenheid zich moeten kunnen verschuiven naar nieuwe bedrijven of sectoren en overheidsmaatregelen niet tot onhoudbare schulden leiden, maar tot een versterking van soliditeit en financiële vooruitzichten.

Bron: DNB

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact