Positieve reactie pensioenfederatie op uitwerking kapitaalmarktunie

Positieve reactie pensioenfederatie op uitwerking kapitaalmarktunie

15/9/2021

De Pensioenfederatie heeft vorige week positief gereageerd op twee consultaties, te weten de Pension Tracking Services en het Pension Dashboard. Beide initiatieven vloeien voort uit het Actieplan voor de Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie. In dit Actieplan staan voorstellen om kapitaal gedekte pensioensystemen te stimuleren in lidstaten waar dit nodig is.

Pension Tracking Services, zoals mijnpensioenoverzicht.nl, stellen individuen in staat om hun pensioenopbouw te volgen en waar nodig actie te nemen. Ze bestaan echter nog maar in een beperkt aantal lidstaten. De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van de ontwikkeling van PTS’en in andere lidstaten.

De Europese Commissie wil een Pension Dashboard ontwikkelen met indicatoren om de financiële duurzaamheid en adequaatheid van pensioensystemen in de lidstaten te kunnen meten.

Deze inzichten kunnen door lidstaten gebruikt worden bij het ontwikkelen van hun pensioenbeleid. De Pensioenfederatie heeft hierop positief gereageerd.

Bron: Pensioenfederatie, 9 september 2021