Premies omhoog en opbouw omlaag bij veel pensioenfondsen

Premies omhoog en opbouw omlaag bij veel pensioenfondsen

26/1/2021

Bedrijfstakpensioenfondsen hebben met ingang van 2021 massaal premies verhoogd en pensioenopbouw verlaagd. Bij een aantal fondsen is de jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen nog maar net boven 1%. De verwachting is dat de sectoren gekoppeld aan deze pensioenfondsen sneller naar het nieuwe stelsel willen overgaan.

Bij 28 fondsen stijgt volgend jaar de premie, blijkt uit het jaarlijkse premieoverzicht van bedrijfstakfondsen van Pensioen Pro en FD. Voor 29 fondsen, daalt de opbouw. 18 BPF’en voeren zowel een premiestijging als een opbouwdaling door.

Hoofdoorzaak is het 'herijken' van de meest gebruikte premiemethodiek, het verwachte rendement bij de bepaling van de gedempte kostendekkende premie. Dit rendement stellen pensioenfondsen om de vijfjaar opnieuw vast. Bij de herijking hebben fondsen te maken met de lagere rente, die zich vertaalt in lagere verwachte rendementen op obligaties. Daarnaast zijn er lagere risicopremies vastgesteld. Een andere mogelijke maatregel in plaats van het herijken, is het versoberen van het partnerpensioen. Er wordt echter een grote hervorming van het nabestaandenpensioen verwacht, zodat veel fondsen daar liever van af blijven.

Met sociale partners moet er nog een nieuwe regeling worden ontworpen, in een stelsel waarvan de (fiscale) regels nog niet definitief zijn. Uiteindelijk gaan de fiscale grenzen richting geven aan de premies in het nieuwe stelsel.

Bron: Pensioenpro

Meer van deze artikelen lezen?