Prudent person vereist scheiding van taken in het vermogensbeheer van fondsen

Prudent person vereist scheiding van taken in het vermogensbeheer van fondsen

23/5/2023

Rik Albrecht en Jacco Heemskerk hebben een artikel geschreven voor Financial Investigator waarin zij betogen dat het uitvoeren van meerdere functies binnen het vermogensbeheergebouw door één partij het risico op belangenverstrengeling met zich meebrengt. Bij veel pensioenfondsen zit dit risico momenteel ingebakken in de organisatie van het vermogensbeheer, omdat te veel taken bij één ‘fiduciaire’ partij zijn ondergebracht. Op grond van prudent person moet echter sprake zijn van onafhankelijkheid van de verschillende vermogensbeheerfuncties, zodat countervailing power is ingebouwd en een bestuur maximaal in control is. Dit kan alleen als de vermogensbeheerfuncties ieder bij een andere partij worden ondergebracht. Het gaat om de volgende vijf vermogensbeheerfuncties: Bestuur (besluiten over beleid, uitvoering en evaluatie), Advies (ad-hoc projecten zoals ALM-studie), Vermogensbeheer (beheren en herbalanceren van deelportefeuilles), Rapportage (opstellen geconsolideerde rapportages van alle deelportefeuilles) en Regie (aansturen van alle vermogensbeheerfuncties, bieden van countervailing power en voorbereiden besluitvorming).  

Bron: Financial Investigator, 17 mei 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.