Publicatie gewijzigde beleidsregel geschiktheid 2012

Publicatie gewijzigde beleidsregel geschiktheid 2012

21/1/20

Per 15 januari jl. treedt de gewijzigde beleidsregel geschiktheid 2012 in werking meldt DNB. DNB en de AFM hebben besloten tot deze wijziging. Aanleiding hiervoor zijn wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren.

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant op 14 januari jl.

Door de wijzigingen verandert het bestaande toetsingsbeleid van DNB en AFM niet. De reikwijdte of de doelgroep van het toetsingsbeleid verandert alleen als dit volgt uit wetgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn gelijk aan de voorgenomen wijzigingen die tussen 26 juni en 1 september 2019 ter consultatie zijn aangeboden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het schrappen van de opsomming van de deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsen. Dit is geen beoogde inhoudelijke wijziging, maar betreft een aanpassing als gevolg van de in 2014 gewijzigde Pensioenwet en Wet verplichte beroepsregeling. DNB past het format van de geschiktheidsmatrix hier nog op aan.
  • IORP II heeft ertoe geleid dat personen die een sleutelfunctie beoefenen, geschikt moeten zijn voor het vervullen van de functie. Dit is toegevoegd. Pensioenfondsen zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de geschiktheid (en betrouwbaarheid) van die personen. DNB heeft door de wijziging de mogelijkheid beoogde sleutelfunctiehouders te toetsen, als hiervoor aanleiding is volgens de toezichthouder.

Bron: DNB / Staatscourant

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact