Rapport ministerie van Financiën met suggesties voor aanpassing belastingstelsel

Rapport ministerie van Financiën met suggesties voor aanpassing belastingstelsel

26/5/20

Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgende kabinet. Er zijn door de ambtenaren tien verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. Onder meer is gekeken naar een aantal thema’s: de Nederlandse belastingmix, het thema vereenvoudiging, de opkomst van digitale platforms en de rol van Europa in het belastingstelsel. Hieronder geven wij een aantal uitkomsten van de onderzoeken weer.

Momenteel is de belastingdruk voor inkomen uit loondienst hoger dan voor zelfstandigen en gepensioneerden. De verwachting is dat in komende jaren het aandeel van werknemers in loondienst afneemt ten gunste van gepensioneerden en zelfstandigen. Zonder aanpassing van het belastingstelsel betekent dit een daling van belastinginkomsten. Volgens het rapport is een belastingstelsel met een kleiner verschil in belastingdruk tussen werkenden in loondienst, gepensioneerden en zelfstandigen beter op de toekomst voorbereid.

Een van de suggesties is de fiscalisering van de AOW, dat wil zeggen dat ook gepensioneerden AOW-premie gaan betalen. Sinds de invoering van de AOW is de inkomenspositie van ouderen verbeterd. Dit pleit voor fiscalisering van de AOW.

Een andere suggestie is de verdere verlaging van de aftoppingsgrens voor de fiscale facilitering van de pensioenopbouw, die momenteel op circa één ton ligt. Veel bedrijfstakpensioenfondsen hebben de opbouw al beperkt tot €60.000 à €80.000. Vanwege de stijgende zorguitgaven wordt in het rapport gepleit voor een forse lastenverlichting op arbeid als tegenwicht voor de stijgende premies Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt gepleit voor een verschuiving van het belasten van inkomen uit arbeid naar het belasten van vermogen. Dat kan bijvoorbeeld door een beperking van de hypotheekrenteaftrek of via de OZB.

Bron: Ministerie van Financiën

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact