Reactie De Verenigingen van gepensioneerden: meer zeggenschap voor gepensioneerden

Reactie De Verenigingen van gepensioneerden: meer zeggenschap voor gepensioneerden

16/2/21

Hoorrecht voor pensioengerechtigden als inspraak bij invaren is volgens de verenigingen van gepensioneerden van KLM, Rabobank en PMT volstrekt ontoereikend. Zij menen dat het standpunt van pensioengerechtigden bij invaren zwaarder moet wegen. Het wordt in het wetsvoorstel voor de arbeidsvoorwaardelijke partijen wel heel erg makkelijk gemaakt om het door de verenigingen van gewezen deelnemers en gepensioneerden ingebrachte standpunt naast zich neer te leggen. Gepleit wordt om het Hoorrecht om te zetten in een adviesrecht of zelfs een goedkeuringsrecht te verlenen overeenkomstig de bevoegdheid van de OR inzake pensioen. De vereniging stelt voor de Pensioenwet aan te passen.

Bron: Pensioenpro, 11 februari 2021

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact