Reactie Montae & Partners internetconsultatie RTS

Reactie Montae & Partners internetconsultatie RTS

23/6/2021

Met interesse hebben wij de conceptversie van de technische reguleringsnormen (RTS) van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA – de ESA's) gelezen. In deze concept-RTS wordt voorgesteld de Regulerende Technische Standaarden (RTS) van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) te wijzigen.

Op basis van de criteria in deze verordening kan worden vastgesteld of een economische activiteit als duurzaam kan worden aangemerkt. Op deze internetconsultatie kon worden gereageerd. Als onafhankelijk landelijk adviesbureau voor pensioen, zorg en arbeidsongeschiktheid, adviseren wij onze klanten over de implicaties van deze wet- en regelgeving. Daarom hebben wij een consultatiereactie ingediend op de concept-RTS. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan een eenduidige uitwerking van de RTS.

Lees hier onze reactie