Reactie Montae & Partners op consultatieversie Wet Toekomst Pensioenen

Reactie Montae & Partners op consultatieversie Wet Toekomst Pensioenen

15/2/21

Met belangstelling hebben wij als Montae & Partners zijnde kennisgenomen van de concepttekst voor de Wet toekomst pensioenen en de uitgebreide Memorie van toelichting. Als onafhankelijk landelijk adviesbureau voor pensioen, zorg en arbeidsongeschiktheid maken wij graag van de gelegenheid gebruik om hierop te reageren. Onze reactie is gericht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar wij zien onze reactie ook als een momentum voor twee aanbevelingen richting pensioenuitvoerders.

Onze reactie bestaat uit twee delen:

A. Onze opinie over een aantal onderwerpen voorzien van aanbevelingen.

B. Onderwerpen die aandacht vragen in de verdere uitwerking.

Wij hopen met onze reactie een bijdrage te leveren aan een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel.

U kunt op de knop hieronder klikken om de gehele reactie te lezen.

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact