Rechtbank Midden-Nederland: verjaringstermijn 20 jaar

Rechtbank Midden-Nederland: verjaringstermijn 20 jaar

5/5/21

In een zaak tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw, oordeelde Rechtbank Midden-Nederland dat voor een premievordering een verjaringstermijn van 20 jaar geldt. De rechtbank komt tot de volgende overweging. Omdat het aan de werkgever, die binnen de werkingssfeer van een verplichtstellingsbesluit valt of daarover in het ongewisse verkeert, is om zich tot het bedrijfstakpensioenfonds te wenden, komt het oplopen van de premieschuld in beginsel voor rekening en risico van die werkgever. Dan geldt een verjaringstermijn van 20 jaar vanaf het moment waarop de vordering tot premieafdracht van rechtswege is ontstaan. Dat strookt met de betrokken belangen van de collectiviteit van deelnemers en pensioengerechtigden. Dit lijdt slechts tot uitzondering, als het bedrijfstakpensioenfonds naar objectieve maatstaven gemeten, bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de vordering op de werkgever.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 21 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1723.

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact