Rechter oordeelt opnieuw: pannenkoek is geen koek

Rechter oordeelt opnieuw: pannenkoek is geen koek

29/4/21

Pensioenfonds Zoetwaren heeft het hoger beroep tegen een pannenkoekenfabrikant verloren. De onderneming hoeft zich niet verplicht aan te sluiten het bedrijfstakpensioenfonds.

Het pensioenfonds had sinds 2017 geprobeerd om de producent van vooral pannenkoeken aan te sluiten. Volgens het fonds waren pannenkoeken te kwalificeren als ‘koek, ongeacht de soort’, een categorie die onder de verplichtstelling valt. Of, als dat niet het geval zou zijn, als vergelijkbaar met onder de verplichtstelling vallende producten (naast koek onder meer beschuit, biscuit, toast en wafels), dit 'naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van de verwerking van de grondstoffen'.

Het gerechtshof meent echter, net als eerder de rechtbank Rotterdam, dat een pannenkoek geen soort koek is - niet volgens de betekenis in de bakkerijsector, en ook niet in de maatschappelijk gangbare betekenis. Om de stelling dat een pannenkoek geen koek is, te onderbouwen, heeft de onderneming voor de rechter taalkundigen ingeschakeld en is er een enquête onder het Nederlandse publiek gehouden. Het pensioenfonds wees tijdens de procedure op de definitie van pannenkoek in het woordenboek.

Het Hof vond echter voldoende bewezen dat een pannenkoek niet als koek kan worden beschouwd. De definitie in het woordenboek hoeft in dat licht niet de doorslag te geven, aldus het Hof. Ook vond het Hof dat pannenkoeken niet vergelijkbaar zijn met andere producten uit de verplichtstelling. Het Hof merkte ook op dat cao-partijen ervoor moeten zorgen dat verplichtstellingen van fondsen duidelijk zijn afgebakend. Dat is voor de rechtszekerheid van groot belang.

De advocaat van het pensioenfonds erkent de eis van begrijpelijkheid, maar wijst wel op eerdere recente uitspraken, waarin juist een ruime interpretatie door de rechter werd toegepast (pizza’s vallen onder de beschrijving van ‘waren’, en bij Booking.com gold volgens de Hoge Raad een ruime interpretatie van ‘bemiddeling’).

Bron: PensioenPro, 22 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact