Risico bovenmatige pensioenopbouw jonge kappers door verlaging startleeftijd

Risico bovenmatige pensioenopbouw jonge kappers door verlaging startleeftijd

16/5/2023

Als gevolg van de verlaging van de startleeftijd van 21 naar 18 jaar, krijgt pensioenfonds Kappers te maken met jonge deelnemers die meer pensioen opbouwen dan fiscaal is toegestaan. Pensioenfonds Kappers kent geen franchise in de middelloonregeling die zij voert. Door het lage opbouwpercentage van 0,81% blijft de pensioenregeling niettemin binnen de fiscale begrenzingen. Indien de startleeftijd wordt verlaagd naar 18 jaar verandert dat, omdat 18-jarigen tegen het minimum jeugdloon werken dat tot de helft lager is dan het minimumloon vanaf 21 jaar. Hierdoor hebben jonge kappers geen fiscale ruimte om pensioen op te bouwen, terwijl dit op grond van het pensioenreglement straks wel zou moeten.

De sociale partners hebben naar aanleiding hiervan brieven naar de Eerste en Tweede Kamer en minister Schouten gestuurd en gevraagd om een uitzondering te maken voor pensioenfonds Kappers door deelnemers van 18 tot 21 jaar uit te sluiten van de toets op fiscale bovenmatigheid. Onder meer Ben Schuurman van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft echter aangegeven dat een dergelijke uitzondering niet mogelijk is. Hij ziet invoering van een franchise als een mogelijke oplossing, maar daar lijken de sociale partners niets voor te voelen. Andere alternatieven zijn om in de pensioenregeling voor verschillende inkomensgroepen verschillende opbouwpercentages en franchises te hanteren of om voor jonge kappers een niet-fiscaal gefaciliteerde pensioenregeling op te zetten.  

Bronnen:

PensioenPro, 9 mei 2023;

PensioenPro, 12 mei 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.