Routekaart Pensioenakkoord voor Pensioenfondsen

Routekaart Pensioenakkoord voor Pensioenfondsen

6/10/2021

In de pensioensector staan we voor een gigantische uitdaging: de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het wetgevingsproces loopt en veel onderdelen vragen nog nadere uitwerking. Er is echter al genoeg bekend om direct mee aan de slag te gaan. Dat is ook nodig, want het is een omvangrijk verandertraject.

Eén van de valkuilen is om direct de pensioentechniek in te duiken: hoe gaan we rendementen toedelen? Hoe kunnen we de solidariteitsreserve optimaal inrichten? Gaan we de opgebouwde aanspraken en rechten onderbrengen in het nieuwe contract?

Stuk voor stuk zeer relevante vragen. Het is echter minstens zo belangrijk om direct vanaf de start het transitieproces in beeld te hebben. Dit is nodig om te komen tot een adequate en passende pensioenregeling die breed gedragen wordt. En draagt bij aan het vertrouwen van de deelnemers in het pensioen en het pensioenfonds.

Het hebben van een routekaart is een absolute noodzaak voor een succesvolle transitie. DNB lijkt dit te onderschrijven met haar eerste uitvraag deze week onder pensioenfondsen naar de acties die zij ondernemen om invulling te geven aan hun regierol. Montae & Partners heeft daarom een routekaart opgesteld die pensioenfondsen de contouren biedt voor een eigen fondsspecifieke routekaart. Samen met onze Blauwdruk Pensioenakkoord geeft dit pensioenfondsen richting en houvast voor het verandertraject.

Lees hier meer over de routekaart